Православний оглядач Нечестивим же немає миру, – говорить Господь (Ісая 48:22)
  • Києво-Печерська Лавра
  • Церква святого апостола Андрія у Львові
  • Козацькі могили під Берестечком
  • Свт. Іоан Златоуст звершує Божественну літургію

Що в угоді про Асоціацію зобов`яже Україну прийняти гендерне і гомозаконодавство

Звернення

Угода про АсоціаціюНародним депутатам України

Президенту України В.Ф. Януковичу

Прем’єр-міністру України М.Я. Азарову

ЩОДО ГОМОСЕКСУАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ З ЄС

Шановний народний депутате!

Звертаємося до Вас з приводу Угоди про Асоціацію України з ЄС, яка містить пункти пропаганди та захисту гомосексуалізму.

Насамперед щиро дякуємо Вам за Вашу моральну позицію по відношенню до антидискримінаційного Законопроекту №2342, який вводить в українське законодавство термін «сексуальна орієнтація».

Однак ще більша небезпека криється в поточному тексті Угоди про асоціацію України з ЄС. Після її підписання Україна зобов’язується в найкоротший термін ввести антидискримінаційне (гомосексуальне) та гендерне законодавство. Про це, зокрема свідчить ціла глава 21 в 5 розділу (пункти l)m)) та прилеглий до неї додаток №XXXIX. У цьому додатку вказано декілька Директив (обов’язкових нормативно-правових зобов’язань), які відіграли ключову роль в узаконені збочень в ЄС.

Україна цими Директивами зобов’язується прийняти все гендерне та «антидискримінаційне» законодавство впродовж 4 років. Однак це станеться набагато швидше, оскільки Євросоюз 23 вересня 2013 року прийняв рішення, що 90% Угоди буде введене щонайшвидше.

Йдеться, зокрема, про Директиву Ради ЄС 2000/78 від 27.11.2000, за допомогою якої гомосексуалізм зрівнявся з нормою та отримав юридичні важелі для пропаганди збочень у всіх європейських країнах. Ця Директива під так названим «рівним ставленням у сфері зайнятості та професійної діяльності» чітко визначає, що таке дискримінація на основі сексуальної орієнтації.

Пропонуємо Вашій увазі аналіз змісту відповідних статей Угоди, а також обов’язкових Директив до неї, які у разі підписання введуть в наше законодавче поле поняття «сексуальна орієнтація» і без сумнозвісного законопроекту №2342, який виявиться «дитячим жартом».

Ці Директиви навіть не перекладені на державну мову, лише перелічені!!! Пропонуємо Вам прочитати витяги з Директиви 2000/78 (додаються), яка є ключовим нормативно-правовим документом в узаконенні збочень в Євросоюзі.

З цих витягів стає зрозумілим, що фактично антидискримінаційний гомосексуальний Законопроект №2342 — це полегшена версія більш жорсткої Директиви 2000/78 ЄС, що знаходиться в Додатку XXXІX, Глави 21 розділу V Угоди про асоціацію України з ЄС, положення якої Україна зобов’язується виконувати згідно Договору про Асоціацію, а отже впустити розпусту та збочення.

У зв’язку з цим, вимагаємо провести експертне обговорення та оцінку наслідків цих умов Угоди, а також обов’язковий перегляд даних статей з метою недопущення підписання Україною положень, які призведуть до пропаганди збочень, моральної та духовної деградації, демографічної кризи, дискримінації та переслідування абсолютної більшості громадян України, які виступають категорично проти подібних явищ.

Просимо Вас проінформувати про Вашу позицію щодо означених питань. Відповідь на це звернення просимо надіслати письмово на адресу вказану вище, в термін передбачений п.1 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI  від 13 січня 2011 року.

З повагою, ВГО «Батьківський комітет України»

 

АНАЛІЗ ВИТЯГІВ З УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ ТА ДОДАТКУ XXXIX, ЯКІ ЗОБОВ’ЯЗУЮТЬ УКРАЇНУ ПРИЙНЯТИ ГЕНДЕРНЕ ТА ГОМОСЕКСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Схема прийняття гомосексуального законодавства через підписання Угоди с ЄС

1) УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ З ЄС

V розділ (Економічне та галузеве співробітництво)

ГЛАВА 21. СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ, СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Стаття 419

Беручи до уваги положення Глави 13 (Торгівля і сталий розвиток) Розділу IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди, Сторони посилюють діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, гендерної рівності та недискримінації.

Стаття 420

Співробітництво в сферах, визначених у статті 419 цієї Угоди, передбачає досягнення таких цілей:

l) забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, а також у процесі прийняття рішень;

m) боротьба з дискримінацією в усіх її формах та проявах;

Стаття 423

Сторони докладатимуть зусиль для посилення співробітництва в сфері зайнятості та соціальної політики в рамках усіх відповідних регіональних, багатосторонніх та міжнародних форумів і організацій.

Стаття 424

Україна забезпечуватиме поступове наближення до права, стандартів та практики ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, як зазначено у Додатку XXXIX до цієї Угоди.

Стаття 425

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 21 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.

2) ДОДАТОК XXXIX ДО УГОДИ

Коментар:

В цьому Додатку перелічені Директиви (зобов’язуючі закони) та часові терміни, в які їх Україна зобов’язується прийняти. Перелічуємо Директиви, що знаходяться в Додатку під підзаголовком Антидискримінація та гендерна рівність. Директива ЄС 2000/78 є ключовою в узаконенні збочень в Європі.

На відміну від постанови чи рішення, інструментів прямої дії, директива запроваджується через національне законодавство. Вона зобов’язує державу-члена у певний термін вжити заходів, спрямованих на досягнення визначених у ній цілей. Директиви — підпорядкований інструмент, вони повинні відображувати положення договорів, але вони так само, як і договори, мають верховенство над національним правом. Тож якщо якась країна не запровадила вчасно відповідну директиву до національного законодавства, вона однаково має силу закону в цій країні, і її порушення може бути оскаржено в Суді ЄС.

Додаток XXXIX

Антидискримінація та гендерна рівність

- Директива Ради № 2000/43/ЄС від 29.06.2000 про реалізацію принципу рівного ставлення незалежно від расового чи етнічного походження;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою

- Директива Ради № 2000/78/ЄС від 27.11.2000, що встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- Директива Ради № 2004/113/ЄС від 13.12.2004 про реалізацію принципів рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- Директива Ради № 92/85/ЄЕС від 19.10.1992 про встановлення заходів із заохочення поліпшення безпеки та гігієни праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи годувальниць (десята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради № 79/7/ЄЕС від 19.12.1978 про поступове запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

3) ДИРЕКТИВА РАДИ ЄС № 2000/78/ЄС ВІД 27.11.2000

Коментар:

Права сексуальних меншин є основною умовою євроінтеграції. І відверто обманюється той, хто стверджує, що він за євроінтеграцію, але без збочень. Це – неможливо. Адже в усіх договорах про заснування Європейського Союзу містяться так звані недискримінаційні «гомосексуальні» статті. Йдеться про ст. 13 Амстердамського договору, Ніццький договір, що розширює цю статтю, і сьогоднішній Лісабонський договір – стаття 1а.

Директива 2000/78 ЄС, що була прийнята у 2000 році, є ключовим документом в узаконенні збочень в Європі. Офіційного перекладу Директиви на державну мову немає, тому переклад, що додається нижче, – вільний.

Текст Директиви на англійській мові див.:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML

Витяг з Директиви 2000/78 ЄС

У ст. 1 сказано:

«Метою цієї Директиви є встановлення загальних рамок для боротьби з дискримінацією на основі релігії або переконань, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації… питаннях прийняття на роботу та ін.».

У ст. 2 сказано про «поняття дискримінації»:

1. Для цілей цієї Директиви, “принцип рівного поводження” означає, що не повинно бути ніякої прямої або непрямої дискримінації з будь-яких із підстав, зазначених у статті 1.

2. Для цілей пункту 1:

(А) Пряма дискримінація виникає, якщо до однієї людини відносяться менш прихильно, ніж до іншої в подібній ситуації, в тому числі в минулому або в майбутньому, з будь-яких підстав, зазначених у статті 1;

(Б) непряма дискримінація має місце, коли формально нейтральні правила, критерій або практика ставить осіб…певної сексуальної орієнтації в особливо невигідне становище порівняно з іншими особами…

У вступі сказано:

(11) дискримінація на основі релігії або переконань, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації може підірвати досягнення цілей Договору про ЄС, зокрема, досягнення високого рівня зайнятості та захисту соціальних гарантій, підвищення рівня життя і якості життя, економічної і соціальної згуртованості та солідарності, а також вільного пересування людей.

(12) З цією метою будь-яка пряма або непряма дискримінація на основі …. сексуальної орієнтації…повинна бути заборонена на всій території Співтовариства.

(29) Особи, які піддаються дискримінації на основі релігії або переконань, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації, повинні мати належні засоби правового захисту.

Коментар (аналіз Директиви):

- Саме ця Директива у 2000 році зобов’язала держави-члени ЄС прийняти гомосексуальні антидискримінаційні закони, а пізніше гомосексуальні «шлюби», переслідування за так звану «гомофобію», «усиновлення дітей гомосексуалістами».

- Вона вводить термін «сексуальна орієнтація» на законодавчому рівні в правове поле Україні, що спустить лавину вище вказаних гомосексуальних законів.

- Вводить безпрецедентні поняття «прямої та непрямої» дискримінації, якими можна буде маніпулювати та звинувачувати будь-кого.

У статті 10 пункту 1 Директиви, що стосується доведення вини, стверджується, що «країни — члени співтовариства вживають необхідних заходів відповідно до власної юридичної системи, щоб у випадку, коли особа вважає себе постраждалою в результаті порушення принципу рівного ставлення і представляє суду чи іншому компетентному органу факти, які допускають презумпцію існування прямої або непрямої дискримінації, відповідач зобов’язаний довести, що принцип рівного ставлення не був порушений».

Коментар (аналіз Директиви):

Це означає, що вже виходять не з юридичного принципу презумпції невинності, а з презумпції винності, і обвинуваченому слід доводити свою невинність, а не позивачу доводити винність відповідача.

Тобто якщо гомосексуаліст звинуватить вас, що ви його дискримінуєте (наприклад, кривим поглядом, або якщо скажете, що гомосексуалізм – це психічна хвороба чи гріх), то відповідно не він має доказувати Вашу вину, а Ви маєте виправдовуватися, що це не так, що це не дискримінація.

Ця Директива вимагає рівного ставлення у праці. Саме на основі цієї Директиви був прийнятий Закон про рівність, що зобов’язує Церкви приймати на роботу допоміжний персонал не дискримінуючи його, тобто приймати на роботу гомосексуалістів. Також гомосексуалісти та транссексуалісти часто влаштовуються в школи, дошкільні заклади та університети, тим самим мають доступ до дітей. Усі «гомосексуальні» закони – це результат Директиви, яка має зобов’язуючий характер. Ці ж Директиви (2000/78 а також наступні Директиви) закладають обов’язок створювати Установи по захисту гомосексуалістів (по боротьбі з дискримінацією) і вони підпорядковані безпосередньо Європейській комісії, а не урядам країн, в яких вони засновуються.

Так, у відповіді на запитання відносно права християнських (католицьких) шкіл Польщі відмовити в прийомі на роботу вчителю, який є відкритим гомосексуалістом, комісар Європейської Комісії з юстиції, фундаментальним правам і громадянству Вівіан Реддінг в офіційному листі від імені Європейської Комісії від 26.10.2010 заявила, що Комісія не бачить, яким чином сексуальна орієнтація вчителя може визначати професійну відповідність кандидата робочій посаді (іншими словами, відмова в наймі відкрито гомосексуального вчителя, який має бажання працювати в православній або іншій релігійній, а тим більше в світській школі, буде розглядиться як дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації щодо відношенні працевлаштування та забороняється).

To Top