Православний оглядач Нечестивим же немає миру, – говорить Господь (Ісая 48:22)
  • Києво-Печерська Лавра
  • Церква святого апостола Андрія у Львові
  • Козацькі могили під Берестечком
  • Свт. Іоан Златоуст звершує Божественну літургію

Уроки релігії в Литві: досвід співпраці Церкви і держави

З 1 вересня 2012 року у всіх суб'єктах Російської Федерації вводиться навчальний курс «Основи релігійних культур і світської етики». Який досвід Литви - країни зі схожими історичними реаліями - у питанні викладання релігії?

 Литовська Республіка - світська держава, що не має офіційної релігії, тим не менш, керівництво країни підтримує традиційні релігійні сповідання.

уроки релігії

 За статистичними даними, 90% населення сповідують католицизм і лише 4% - православ'я. Решта 6% складають лютерани, старообрядці, різні деномінації протестантського толку, греко-католики, іудеї, караїми та мусульмани-суніти.

Незважаючи на нечисленність, Литовська Православна Церква входить в число офіційно визнаних конфесій і користується всіма правами, визначеними Законом про релігійні громади і спільноти. «Держава визнає дев'ять традиційно існуючих в Литві релігійних громад та спільнот, які складають частину історичного, духовного і соціального спадщини Литви: римсько-католицькі, греко-католицькі, євангельсько-лютеранські, євангелічно-реформатські, ортодоксальні (православні), старообрядницькі, іудейські, мусульмансько- сунітські і караїмські», - сказано в законі. Визнання держави означає, що вона підтримує духовну, культурну і соціальну спадщину релігійних спільнот. Сейм Литви запитує думку всіх традиційних релігій, приймаючи нові закони в галузі соціальної сфери або вносячи поправки у вже існуючі. Релігійні лідери запрошуються на всі офіційні державні урочистості. Помітного впливу на життя країни релігійні конфесії не роблять, але все ж держава вважається з їх думкою.

Наприклад, при прийнятті нової редакції закону «Про рівні права та можливості», яка забороняє дискримінувати представників сексуальних меншин, було враховано думку віруючої частини населення. У підсумковий варіант був доданий пункт, який дозволяє не дотримуватися заборони на дискримінацію гомосексуалістів в релігійних громадах, а також у просвітницьких та виховних закладах. Також литовський уряд схвалив пропозицію оголосити католицький Святвечір неробочим днем, скасувавши вихідний 1 травня.

При всій «європейськості» місцеві жителі прагнуть зберігати своє духовне коріння. В основні християнські свята храми наповнюються віруючими. Як і раніше більшість шлюбів укладаються саме в Церкві, а дітей хрестять і виховують у традиційному християнському дусі. Безумовно, більшість населення не є активними парафіянами, але вважають себе християнами по культурі. Держава визнає церковний шлюб підставою для офіційної реєстрації. В цілому, християнство в сучасній Литві перебуває в досить сприятливих умовах.

Незважаючи на секулярний характер усієї освітньої системи, конституція країни дозволяє викладання релігії в дошкільних, середніх та вищих державних навчальних закладах. Уроки релігії включені в загальну сітку розкладу з першого по дванадцятий клас по одній годині на тиждень. Батьки учнів дітей вправі вибирати між уроками етики і релігії. Як показує статистика, донині більшість вибирають для своїх дітей друге (релігію).

Викладання релігії у загальноосвітніх навчальних закладах стало можливим на початку 90-х рр.. з перших років відновлення незалежності. І одним з перших постало питання педагогічних кадрів.

Під впливом Католицької Церкви споконвічно був введений конфесійний принцип викладання - католикам, православним, лютеранам і представникам інших традиційних релігійних конфесій викладаються основи їх віри, а не загальний курс релігієзнавства.

Католицька Церква була готова до такого повороту подій, заздалегідь формуючи кадри для роботи в країнах, де атеїстичний режим знищував релігійну культуру. Тому з падінням «залізної завіси» безліч місіонерів, педагогів і священнослужителів прибуло з країн Західного світу. В основному це були вихідці з Польщі, а також інших країн Східної і Західної Європи. Вони проповідували і викладали, підготувавши педагогічні кадри з числа місцевих жителів. На базі кількох литовських університетів були створені факультети католицької катехетики.

Зовсмі іншою була ситуація з викладанням основ православного віровчення. У радянський період була повністю зруйнована система релігійної освіти дореволюційної Росії. Допомоги чекати не було звідки. Доводилося починати практично з нуля - розробляти навчальні програми та готувати кадри. Ще однією складністю був процес переговорів з адміністраціями шкіл. Директора, багато з яких в минулому - ідейні комуністи, насилу погоджувалися на введення уроків релігії, чинили різного роду перешкоди, іноді налаштовуючи самих батьків проти «релігійного мракобісся», але це були швидше окремі випадки, які не вплинули на впровадження уроків релігії в школах.

Але головною проблемою виявився брак викладачів. Враховуючи нечисленність православного населення, не представлялося і не представляється досі можливим заснувати і утримувати вищий навчальний заклад православного богослов'я. Підготовка педагогічних кадрів для викладання православної релігії здійснюється на заочних і дистанційних формах навчання російських вузів. Були встановлені академічні зв'язки з Православним Свято-Тихонівським богословським інститутом (нині Православний Свято-Тихоновський гуманітарний університет). Завдяки цьому стало можливим навчання студентів із Литви на заочному секторі педагогічного факультету. Робляться кроки по встановленню контактів з педагогічними вузами Литви (Клайпедський університет, Каунаський університет ім. Вітаутаса Великого, Університет едукологіі Литви, кафедра катехетики) в галузі підготовки кадрів для викладання релігії.

Для атестації педагогів створена змішана комісія при міністерстві освіти, до якої входять представники єпархії, які мають богословську освіту, і експерти едукологіі. Нарівні з викладачами інших предметів вчителі релігії мають право отримувати кваліфікаційні ступені: старший вчитель, методист і експерт. 

Уроки православної віри викладаються в російськомовних школах. В даний час в них трудяться близько 50 дипломованих фахівців. Тоді як на початку 90-х фахівців зовсім не було. У школи пішли добровольці - представники місцевої російськомовної інтелігенції, для яких викладання релігії стало своєрідним місіонерством. Багато з них мали тільки вищу технічну освіту, тому їм довелося терміново перекваліфіковуватися, щоб бути допущеними в державні загальноосвітні навчальні заклади. Їхня віра, готовність потрудитися в ім'я відродження духовності серед дітей та підлітків принесли свої плоди. Ці уроки дали багатьом дітям можливість долучитися до православної віри. Непоодинокими були випадки, коли воцерковлені  діти приводили в храм і своїх батьків.

Досвід Литви показує, що релігійне просвітництво в загальноосвітніх школах не суперечить розвиткові світської держави, не перешкоджає вивченню природничих наук і сприяє формуванню в дітях моральних і загальнолюдських цінностей.

Євгенія Неганова, Дмитро Власов

Джерело: «Благовест-Инфо»

Переклад українською: Православний Оглядач

To Top