Християнський оглядач блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться (Матвія 5:9)
  • жнива

Європейська гомодикатутра переходить в наступ

Що стоїть за гендерною ідентичністю або гомодиктатура переходить у наступ.

Європарламент формує нову політику тиску на країни з традиційними формами сімейних відносин. Захист прав сексменшин оголошено політичним пріоритетом по обидві сторони океану. Норвезька депутат-соціаліст Хокон Хогла підготувала Резолюцію ПАРЄ, яка є відображенням політики європейської гомодиктатури.

Рада ЄвропиСтрасбург, 27.06.2013 - Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала Раду Федерації Росії відхилити закон про так звану «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх», а парламент України не продовжувати розглядати законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму. Асамблея, зокрема. висловила жаль з приводу одноголосного схвалення Російською Думою законопроекту, який, у разі схвалення також Радою Федерації, буде першим законодавчим актом про заборону пропаганди гомосексуалізму, прийнятим на національному рівні в Європі.

Прийнявши резолюцію про боротьбу з дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, яка ґрунтується на доповіді Хаглі Хокон (Норвегія, СОЦ), члени Асамблеї висловили чітке уявлення, що ці закони і законопроекти суперечать свободі вираження поглядів та забороні дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності , що породжує ризик легітимізації забобонів і ворожості, який присутній в суспільстві і формує атмосферу ненависті до ЛГБТ.

Парламентарії також закликали парламент Литви не продовжувати розгляд пропозицій про введення адміністративного покарання за так звану «публічну образу конституційних моральних цінностей і конституційних основ сімейного життя».

Влада Республіки Молдова повинна прийняти відповідні судові рішення про скасування законодавства про заборону пропаганди гомосексуалізму, і скасувати його, якщо вони ще не зробили цього.

У резолюції підкреслюється заклопотаність гомофобними заявами деяких політиків. Європарламентарі вважають, що це не відповідає свободі вираження думок, і подібні заяви приводять «до розпалювання ненависті і підбурювання до ворожнечі, дискримінації та насильства».

Серед заходів, які Асамблея закликає прийняти держави-члени є заборона дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, організація громадських кампаній проти підбурювання до переслідування чи насильства по будь-яких підставах, а також створення механізмів для скарг і підтримки жертв насильства на ґрунті гомофобії.

Слід зазначити, що організація так званих "громадських кампаній" є ні чим іншим як формою пропаганди гомосексуалізму. Таким чином, ПАРЄ намагається нав'язати країнам з традиційними сімейними відносинами саме пропаганду гомосексуалізму як один із способів руйнування релігії та сім'ї.

14-15 червня, на своїй останній сесії Європейська комісія з демократії в рамках закону (Венеціанська комісія) жорстко розкритикувала закони та законопроекти країн щодо заборони пропаганди сексуальних збочень серед дітей, засумнівавшись у їх відповідністю міжнародним нормам прав людини. Резолюція прийнята більшістю голосів 27 червня.

Парламентська асамблея Ради Європи

Резолюція 1948 (2013) 1

Боротьба з дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної приналежності

1. Парламентська асамблея вітає позитивну тенденцію у боротьбі з дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації таНаступ гомодиктатури гендерної приналежності, яка простежується з часу прийняття Резолюції 1728 (2010), такою як введення в країнах Європейської Ради спеціальних законодавчих заходів, планів дій та стратегії для сприяння рівноправності та припинення дискримінації лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів (ЛГБТ), а також для припинення гомофобних і трансфобних промов і дій.

2. Незважаючи на всі досягнення, Асамблея шкодує, що шкідництво, ворожість і дискримінація на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної приналежності залишається серйозною проблемою, що впливає на життя десятків мільйонів європейців. Вони проявляються в просочених ненавистю промовах, цькуванні і насильстві, часто стосовно до молоді. Вони також виявляються шляхом постійного порушення прав мирного співтовариства ЛГБТ.

3. Асамблея підтверджує, що зміни в суспільстві вимагають часу і відбуваються нерівномірно в межах однієї країни, яка залишилася однієї серед інших країн. Але Асамблея також вірить, що політики, своїм прикладом і обговоренням, а також за допомогою законів, згідно з їх сполучною сутністю, є потужною рушійною силою для просування змін в суспільстві і гарантами того, що повага до прав людини - це не тільки обов'язок за законом, а й загальноприйнята цінність.

4. У цьому зв'язку Асамблея висловлює занепокоєння щодо гомофобних установок з боку політиків та інших осіб, наділених владою, які, не будучи проявом свободи самовираження, рясніють просоченими ненавистю промовами і підбурюванням до ворожості, дискримінації та насильству.

5. Більше того, Асамблея висловлює глибоку заклопотаність введенням на місцевому, регіональному і нарешті на федеральному рівні законів або законопроектів про заборону так званої пропаганди гомосексуалізму в багатьох країнах Ради Європи. Ці закони і законопроекти, які знаходяться в суперечності зі свободою самовираження і забороною на дискримінацію за ознакою з сексуальною орієнтацією і гендерною ідентичністю, загрожують узаконенням заподіяння шкоди і ворожості, наявної в суспільстві і розпалюють атмосферу в дусі ненависті до ЛГБТ.

6. Асамблея також висловлює глибоку стурбованість нещодавнім засудженням двох організацій - кінофестивалю ЛГБТ «Пліч-о-пліч» і ЛГБТ-групи борців за права людини «Які виходять» в рамках закону «Про іноземних агентів». Цей закон не тільки порушує міжнародні принципи прав людини, але крім того, судовий розгляд не проводився належним чином. Підведення даних неурядових ЛГБТ-організацій (НУО) під закон «Про іноземних агентів» разом із законом, що забороняє так звану «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин» є серйозною загрозою будь захисту прав ЛГБТ в Росії.

7. Асамблея особливо жалкує про одностайне схвалення Російською Думою законопроекту про так звану «Пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх», який, у разі схвалення Радою Федерації, буде першою частиною закону про заборону гомосексуальної пропаганди, введеним на державному рівні в Європі.

8. У цьому зв'язку Асамблея звертає увагу на Думку Європейської комісії з демократії в рамках закону (Венеціанська комісія) на заборону так званої «гомосексуальної пропаганди» у світлі нещодавно прийнятих законів у деяких країнах Ради Європи; вона погоджується з проведеним Комісією аналізом і підписується під її положеннями, зокрема про те, що «представлені заходи є несумісними з базовими цінностями [Європейської конвенції з прав людини]» на додачу до невідповідності вимогам до обмежень, прописаним у статтях 10, 11 і 14 Конвенції.

9. У світлі даних положень, стверджуючи що залишається в силі цінність Резолюції 1728 (2010) про дискримінацію на підставі сексуальної орієнтації та гендерної приналежності, Асамблея закликає країни Ради Європи:

9.1. щодо рівності та недискримінації:

9.1.1. гарантувати повний захист прав людини всіх, що перебувають під їх юрисдикцією, включаючи заборону на дискримінацію на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної належності;

9.1.2. гарантувати, що всі нові законодавчі та політичні заходи, що вживаються країнами в галузі рівності і недискримінації, неодмінно включають в себе сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність;

9.1.3. впровадити без зволікання цивільні закони, що захищають від дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної приналежності у всіх сферах життя, включаючи найм на роботу, освіту, охорону здоров'я, доступ до товарів і послуг, надання житла, доступ до соціального страхування та пільг;

9.1.4. розробити і впровадити державні плани з метою забезпечення рівноправності та недискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної належності;

9.1.5. запровадити чіткі норми громадського обов'язку, зобов'язавши громадські служби утримуватися від дискримінації на підставі сексуальної орієнтації та гендерної належності;

9.1.6. залучати ЛГБТ та організації з захисту прав людини до консультацій щодо законопроектів та політиці щодо дискримінації;

9.1.7. прийняти кримінальний закон, що вводить відповідальність за злочини на ґрунті ненависті на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної належності;

9.1.8. ввести обов'язкову інструкцію для співробітників правоохоронних органів, що вимагає гарантій, що будь-які осудні в провину мотиви ненависті, пов'язані із злочином, у тому числі мотиви ненависті на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної приналежності, негайно, повністю, ефективно і ретельно вивчаються і приймаються до уваги в судовому переслідуванні та обвинувальному висновку за даними злочинам;

9.2. щодо підбурювання до утиску чи насильства за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної приналежності:

9.2.1. поліпшити збір даних про гомофобні і трансфобні злочини, а також про дискримінацію на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної належності;

9.2.2. організувати громадські заходи за темами рівності та різноманітності, а також проти підбурювання до утиску і насильства за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної належності;

9.2.3. гарантувати, що проекти проти переслідувань в школах не мають дискримінації ні на яких підставах з особливим упором на профілактику, орієнтовані на учнів, педагогів і шкільний персонал і залучають їх до роботи;

9.2.4. організувати для поліції, юристів та адміністративних працівників курси з питань гомофобії, трансфобії і заборони дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної належності;

9.2.5. розробити механізми подачі скарг і підтримки для жертв гомофобного і трансфобного насильства, такі як гарячі лінії і спеціальні соціальні служби, укомплектовані спецперсоналом;

10. У відношенні специфічних ситуацій, що викликають заклопотаність, Асамблея закликає:

10.1. владу, що здійснює фактичний контроль в Північній частині Кіпру - дати повний хід Європейському суду з прав людини у справі «Модінос проти Кіпру» і гарантувати декриміналізацію узгоджених одностатевих відносин між дорослими, як і в районах Республіки Кіпр, що знаходяться під контролем держави;

10.2. владі Польщі - дати повний хід Європейському суду з прав людини у разі Бачковський та інші проти Польщі;

10.3. компетентним органам Республіки Молдова - дати повний хід Європейському суду з прав людини у справі «ГендерДок-М проти Молдови» відповідно до законних рішень щодо скасування заборони на так звану пропаганду гомосексуалізму і повторити справу, якщо рішення не будуть виконані;

10.4. владі Російської Федерації - дати повний хід Європейському суду з прав людини у разі «Алексєєв проти Росії»;

10.5. російській владі - призупинити дію закону «Про іноземних агентів» проти кінофестивалю ЛГБТ «Пліч-о-пліч» і «Тих, що виходять» для гарантії належного процесу подачі апеляцій даними організаціями проти їх переслідування в рамках зазначеного закону і припинити подальше переслідування ЛГБТ-організацій по захисту прав людини, незареєстрованих як «іноземні агенти»;

10.6. російській РадаіФедерації - скасувати закон про так звану «Пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх»;

10.7. парламенту України - не продовжувати розгляд законопроекту про заборону так званої «гомосексуальної пропаганди»; (виділ. – ПО).

10.8. відповідній місцевій та регіональній владі Російської Федерації - анулювати закон про заборону так званої гомосексуальної пропаганди;

10.9. владі Греції - провести якнайшвидше розслідування нападу ґвалтівників на учасників ралі проти гомофобії 17 травня 2013 і притягнути до суду тих, хто ініціював і вчинив акти насильства;

10.10. парламенту Литви - не розглядати пропозиції про введення адміністративних штрафів за так звану «публічну дифамацію (паплюження) конституційних моральних цінностей і конституційних основ сімейного життя».

11. Що стосується ролі публічних людей, в тому числі парламентарів, політиків та інших осіб, що володіють владою, Асамблея:

11.1. запрошує їх встановити відносини на основі діалогу і довіри до спільноти ЛГБТ, в тому числі шляхом участі у парадах та подібні події;

11.2. закликає їх відмовитися від гомофобних і трансфобних виступів і публічно засудити гомофобію і трансфобією;

11.3. пропонує організувати просвітницьку діяльність для парламентаріїв з метою запобігання гомофобії та трансфобії, а також поширення стандартів Ради Європи у сфері недискримінації на грунті сексуальної орієнтації та гендерної приналежності.

Дебати в Асамблеї 27 червня 2013 (26е засідання) (див. Док-т 13223, Звіт Комітету з рівності і недискримінації, доповідач пан Хогла). Текст, прийнятий Асамблеєю 27 червня 2013 (26е Засідання).

Див також Рекомендацію 2021 (2013).

Переклад Анни Кисличенко

Джерело: pro-life.by

Переклад українською: Православний Оглядач

Українських депутатів і держслужбовців зобов’яжуть брати участь в гей-парадах?

Помісний Собор УПЦ КП назвав ``сучасні`` гендерні теорії єрессю

Дослідження: гомосексуалізм не обумовлений генетично

Світовий Конгрес Родин підтримав Росію в боротьбі з пропагандою збочень

Томенко пропонує не забороняти законодавчо гей-пропаганду

 

To Top