Православний оглядач Нечестивим же немає миру, – говорить Господь (Ісая 48:22)
  • Києво-Печерська Лавра
  • Церква святого апостола Андрія у Львові
  • Козацькі могили під Берестечком
  • Свт. Іоан Златоуст звершує Божественну літургію

Глобалізація як новий інструмент побудови «Вавилонської башти»

Згідно з класичним поясненням більшості словників, глобалізація - це процес всесвітньої, економічної, політичної та культурної інтеграції держав і націй світу. Активний процес поступової глобалізації почався після II Світової війни. Посилене прискорення її темпів спостерігається з середини 90- х рр.. ХХ сторіччя.

Глобалізація - це один з інструментів побудови "нового світового порядку" з єдиним керуючим наднаціональним центром.Вавилонська башта Завданням глобалізації є утвердження космополітичного ідеалу нового "єдиного світу" ("One World") без націй і релігій, без національних держав і самобутніх культур. За задумом, це планетарна інтернаціональна над-держава майбутнього, створювана на останках існуючих національних держав, повинна мати єдину екуменічну релігію, єдину масову транснаціональну культуру, єдиний економічний і політичний простір, а в кінцевому результаті і єдиного політичного і духовного лідера, тобто антихриста.

У цілому глобалізація передбачає:

1) створення єдиної універсальної екуменічної релігії на базі традиційних віросповідань;

2) створення на основі руйнування самобутніх традиційних національних культур єдиної масової культури, звільненої від моральних і духовних т.зв. «забобонів»;

3) створення єдиної цивілізації без поділу на національні держави, скасування кордонів, національних валют тощо;

4) створення єдиної світової торгово-фінансової системи через поглинання економік незалежних держав. Організація глобального комп'ютерного обліку товарів і людей. Залежність світових фінансів від єдиного центру.

ЕкуменізмГлобалізаційні процеси здійснюються за участю політико-фінансових еліт розвинених країн. Існування вже сьогодні такого наддержавного центру підтверджується ідеологами глобалізації навіть у Росії. Так, генеральний директор інформаційного аналітичного агентства при Управлінні справами президента РФ Олександр Ігнатов пише: «Ключовим фактором, що впливає на сучасні глобалізаційні процеси, є діяльність світового уряду... Ця наддержавна структура ефективно виконує роль штабу "нового світового порядку". У своїй роботі ця організація орієнтується на інтереси певної еліти, об'єднаної етнічним спорідненням і ініціацією (тобто посвятою) в ложах». ["Независимая газета" від 7 вересня 2000]

За задумом архітекторів "нового світового порядку", "релігією майбутнього" стане екуменічний синтез світових віросповідань (християнства, ісламу, іудаїзму, буддизму та індуїзму).

Ідеологи глобалізації постійно говорять про "постхристиянський світ". Вони вважають християнство таким, що вже віджило свій вік, що відійшло в історичне минуле. У новому тисячолітті наступає "нова ера" і "новий світ" і час нових синкретичних релігій типу "Нью Ейдж" (Новий вік). Це широкий, окультний неоязичницький рух, який увібрав у себе елементи християнства, іудаїзму та ісламу, але в основі його лежить східний містицизм. За своєю суттю "Нью Ейдж" глибоко ворожий християнству. Прихильники цього руху очікують пришестя месії (антихриста), яке, на їх думку, має статися на початку третього тисячоліття, коли знак Зодіаку "Риби" (IXФYС - символ Христа) зміниться знаком Водолія (символом антихриста). [ Сектознавство. Нижній Новгород, 2000. С. 621, 627].

У такій планетарній наддержаві, де буде пропагуватися псевдорелігія антихриста, істинно - православні християни, природно, стануть підозрюваною і гнаною меншістю.

Апостол Павло пише, що в останні часи люди відступлять від істин християнської віри і будуть вести аморальне життя (2 Фес. 2, 3). Одним із основних завдань глобалізації є руйнування самобутніх культур і створення єдиної масової культури. Не випадково в останні роки в Україні, Росії, і в багатьох інших країнах, через ЗМІ та систему освіти планомірно здійснюється пропаганда насильства, розпусти, цинізму, культу багатства і задоволень. Таким чином, формується громадянин "нового світу" без моралі, віри, честі і совісті.

телебаченняОдин із сучасних грецьких письменників А. Панагопулос, описуючи подібні процеси, зазначає, що для успішної світової глобалізації у всіх країнах світу нав'язана політика «гарячкового занурення народів у своєму духовному падінні до скотообразного стану ...  до тих пір, поки не буде досягнуто суцільне одурманення і деградація, особливо молоді. Для цієї мети, окрім наркотиків, використовуються кінематограф, вульгарна преса, телебачення і відео, які служать засобом розбещення, отупіння, здичавіння і пропаганди способу життя без моральних підвалин і обмежень» (А. Панагопулос , "Есхатологія: істинний сенс пророцтв". Патри, 1998. С. 20).

Кінцевою метою здійснення цих планів є створення «безособового суспільства цілком керованих людей-зомбі, яких буде контролювати і направляти невсипуще око "Всесвітнього Правителя"».

«Управління масами для створення безособового "​​суспільства" відбувається, головним чином, через засоби масової інформації, рекламу і музику. Зорові і слухові образи, свідомо і підсвідомо, "бомбардують" людину, привчаючи його до насильства, сексу і магічних обрядів - цим трьом провісників Нового Століття».

Однак, щоб підпорядкування психіки і маніпулювання нею були повними, вони повинні супроводжуватися фінансовим контролем і наглядом за образом думок.

Нещодавно директор Всесвітньої організації охорони здоров'я при ООН заявив: «Щоб прийти до створення єдиного світового Міграціяуряду, необхідно звільнити людей від їх індивідуальності, від прихильності до сім'ї, національного патріотизму і релігії, яку вони сповідують» [Декларація Всесвітньої організації охорони здоров'я при ОOН, 2000 р.]. Таким чином, він пропонує зруйнувати Богом встановлені основи людської цивілізації: релігію, державність, сім'ю та відчуття патріотизму і зробити людину космополітом, позбавленим коренів і духовних цінностей.

Один з видних діячів глобалізації Жак Атталі, особистий радник Франсуа Міттерана, колишнього президента Франції, у своїй програмній книзі "Лінії горизонту" стверджує, що настає третя ера - «ера грошей», коли «гроші будуть визначати закон», а людина буде розглядатися як товар. Він малює наступну зловісну картину життя в такій планетарній наддержаві: «Вищою формою нового суспільства буде "кочівництво"». Під кочівниками Жак Атталі розуміє суспільство людей, позбавлених почуття Батьківщини, ґрунту, віри предків, що живуть інтересами споживання і видовищ, які несе їм теле- та відеоекран. «Кочівники регулюватимуться через комп'ютерні мережі в глобальному масштабі. Кожен кочівник матиме спеціальну магнітну картку з усіма даними про нього і, перш за все, про наявність у нього грошей. І горе тому, хто виявиться позбавленим грошей, і хто загрожує світовому порядку!» Тиск на людину буде таким, що у неї залишиться тільки один вибір: «або конформуватися із суспільством, або бути з нього виключеним...»

Міжнародна фінансова криза, що охопила нині гарячково весь світ - один з перехідних етапів на шляху до світової глобалізації. Відбувається перерозподіл сфер впливу на світових ринках, в результаті чого на поверхню вийдуть нові "гравці ", виникнуть нові надвпливові транснаціональні структури, що контролюють чвітові фінанси і ринки. Не виключено, що після закінчення нинішньої міжнародної фінансової кризи в світі відбудуться глобальні зміни, подібні тим, що сталися після закінчення II Світової війни в результаті нового переділу світу. Різниця тільки в тому, що тоді перерозподіл у світі здійснювався політико - мілітаристськими засобами, а нині більш досконалими - фінансово - економічними. І хто в цій саморуйнівній глобально - конкуруючій гонці вийде на перші ролі, передбачити складно. Не виключено, що США в результаті міжнародної фінансової кризи можуть відійти на другі ролі, а на перші ролі в процесі глобалізації та побудови "нового світового порядку" може вийти РФ, Китай, або інші гравці цього апостасійного процесу.

Путін і ОбамаЗараз між США, ЄС, РФ і Китаєм відбувається конкурентне протистояння за те, хто з них буде грати провідну роль в "новому всесвітньому порядку". Таким чином, сучасна РФ не тільки не протиставляє себе цим планам, але навпаки, намагається брати найактивнішу участь в них. Не випадково 28 травня 2002 під час підписання у Римі декларації "Росія - НАТО" президент РФ Володимир Путін публічно заявив: «Росія свідомо допомагає НАТО». Коментарі, як кажуть, зайві.

Сучасні російські політики вже не приховують, що їх метою є побудова "нового світового порядку". «Буде зруйнована вся модель світу, встановлена ​​в 1945 році. У найближчі 5-10 років виникне нова модель. Буде десять наддержав. І там (в десятці) буде проживати більша половина людства. Ось нова структура світу. Нова Ліга Націй. Колишнім совєтським республікам там місця немає. Тільки в складі Росії, разом з Росією», - пояснював позицію російської влади віце - спікер нижньої палати Держдуми РФ під час засідання Європейської Ради у Страсбурзі в 2003 році (Газета "Бізнес", № 14 (533), 7 квітня 2003р., З. 27).

Як пояснює генеральний директор інформаційного аналітичного агентства при Управлінні справами президента РФ Олександр Ігнатов, в даний час «Росія об'єктивно бере участь у процесах глобалізації, але суб'єктивно ще не готова до цього, що не дозволяє їй зайняти гідне місце серед лідерів ... Росія, - за його словами, - повинна стати одним з лідерів "нового світового порядку", забезпечивши своєму народу і своїй еліті гідне місце в подальшій історії людства». Як говорить Ігнатов, «якщо не можна боротися з рухом, слід його очолити» ["Незалежна газета" від 7 вересня 2000].

Вагоме становище пана Ігнатова в держапараті РФ дозволяло припустити, що дана точка зору є дійсною стратегією постсовєтського керівництва РФ, яку воно має намір нав'язувати своїм громадянам з метою встановлення повного контролю над ними і тим самим плавної інтеграції в глобальну систему "нового світового порядку", а, можливо, і очолити його ...

Доповідь, зачитана і затверджена на Освяченому Соборі Руської Істинно-Православної Церкви 

Джерело: catacomb.org.ua

Переклад українською: Православний Оглядач

Що таке екуменізм?

Експерт: Папа Римський готується до ревізії поняття гріха

Папа римський закликав до створення Світового уряду

Фабріс Сорлан: Найбільший виклик - внести в політичне життя дух християнства

To Top